Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna

 

W galerii "Powstanie Styczniowe 1863 r. w powiecie wiciaskim" ostatnio dodane:

fotografia Jana Buhaka sprzed 1939 r. przedstawiajca drewniany krzy zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego na mogile generaa Zygmunta Sierakowskiego na Górze Zamkowej w Wilnie.


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

pocztówki sprzed 1939 r. przedstawiajce dwór Marszaka Józefa Pisudskiego w Pikieliszkach,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca jeców francuskich przy pracach porzdkowych w Niemenczynie,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca cerkiew prawosawn w Niemenczynie,

niemieckie pocztówki z ok. 1916 r. przedstawiajce fragmenty miasteczka Dukszty,

pocztówki z ok. 1935 r. przedstawiajce koció w wicianach,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca stacj kolei wskotorowej w miejscowoci Janiace k. wician,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca plac dworcowy i dworzec kolejowy w Nowych wicianach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca dom onierza w Hoduciszkach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca fragment miasteczka Twerecz,

niemieckie pocztówki z ok. 1916 r. przedstawiajce paac w yntupach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca bram paacow w yntupach,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca pogrzeb w yntupach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca koció w yntupach,

niemiecka fotografia i pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajce koció w Konstantynowie k. wira,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca bram majtku w Konstantynowie k. wira,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przestawiajca mieszkaców Konstantynowa k. wira,

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca koció i kaplic kalwaryjsk z Miadziole.

  
W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca koció w ukach k. Gbokiego,

niemieckie fotografie z 1941 r. przedstawiajce most w Niemenczynie i fragment miasta Niemenczyn,

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca koció i cerkiew w Postawach.

  

Listy (e-maile) prosimy kierowa na adres / please, send your e-mails to:

jacek.szulski@podbrodzie.info.pl

 

Uprzejmie informujemy, e nie udzielamy konsultacji dotyczcych prywatnych bada genealogicznych i kwerend archiwalnych. 

We kindly inform that we do not help in private genealogy researches and archive search queries.