Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna

 

Listy (e-maile) prosimy kierowa na adres / please, send your e-mails to:

jacek.szulski@podbrodzie.info.pl

 

Uprzejmie informujemy, e nie udzielamy konsultacji dotyczcych prywatnych bada genealogicznych i kwerend archiwalnych. 

We kindly inform that we do not help in private genealogy researches and archive search queries.