Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna

KLIKNIJ W WYBRANE ZDJCIE, ABY JE POWIKSZY
CLICK ON THE CHOSEN PICTURE TO ENLARGE IT

 • Orniany - niemiecka kopia z 1940 r. polskiej mapy sztabowej w skali 1:100000, wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dubinki, Inturki, Janiszki, Malaty, Orniany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Orniany - niemiecka kopia z 1940 r. polskiej mapy sztabowej w skali 1:100000, wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dubinki, Inturki, Janiszki, Malaty, Orniany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Bujwidze - polska mapa sztabowa w skali 1:25000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1937 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Preny. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci autorw strony www.mapywig.org. Bujwidze - polska mapa sztabowa w skali 1:25000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1937 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Preny. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci autorw strony www.mapywig.org.
 • Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa sztabowa z 1984 r w skali 1:50000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Kiemieliszki, Maguny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Piotra Pietkiewicza. Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa sztabowa z 1984 r w skali 1:50000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Kiemieliszki, Maguny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Piotra Pietkiewicza.
 • Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Mickuny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Mickuny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Швенчёнеляй (venionėliai, Nowe wiciany) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Nowe wiciany, abonary, Janiszki, Orniany - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Швенчёнеляй (venionėliai, Nowe wiciany) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Nowe wiciany, abonary, Janiszki, Orniany - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Поставы (Postawy) - radziecka mapa z 1986 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje, Postawy - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Поставы (Postawy) - radziecka mapa z 1986 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje, Postawy - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Игналина-Дукштас (Ignalina-Dūktas, Ignalino-Dukszty) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dukszty, Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Игналина-Дукштас (Ignalina-Dūktas, Ignalino-Dukszty) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dukszty, Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Игналина (Ignalina, Ignalino) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Игналина (Ignalina, Ignalino) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Науясис Даугелишкис (Naujasis Daugėlikis, Nowe Daugieliszki) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Nowe Daugieliszki - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Науясис Даугелишкис (Naujasis Daugėlikis, Nowe Daugieliszki) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Nowe Daugieliszki - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Odrczny szkic rejonu posterunku Policji Pastwowej wir w powiecie wiciaskim, wykonany przez komendanta posterunku przed 1939 r. w skali 1:100000. Kopi szkicu przesaa nam p. Danuta Zilenas - serdecznie dzikujemy! Odrczny szkic rejonu posterunku Policji Pastwowej wir w powiecie wiciaskim, wykonany przez komendanta posterunku przed 1939 r. w skali 1:100000. Kopi szkicu przesaa nam p. Danuta Zilenas - serdecznie dzikujemy!
 • Rosyjska mapa, wydana w 1796 r. - tu po III rozbiorze Polski, przedstawiajca obszar Wileskiego Namiestnictwa z podziaem na 11 powiatw, w tym powiat wiciaski (wwczas nazywany zawilejskim) - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Rosyjska mapa, wydana w 1796 r. - tu po III rozbiorze Polski, przedstawiajca obszar Wileskiego Namiestnictwa z podziaem na 11 powiatw, w tym powiat wiciaski (wwczas nazywany zawilejskim) - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Powiat wiciaski - fragment Powiat wiciaski - fragment "Mapy Litwy i Rusi", opracowanej przez J. M. Bazewicza, wydanej w Warszawie w 1919 r. Granice powiatu, widoczne na tej mapie, ulegy zmianie w 1926 r., kiedy to wyczone z niego zostay gminy: Wiszniew, odziszki, Wojstom, Jasiew, Kobylnik, Zanarocze, ktre przyczono do ssiednich powiatw: wilejskiego i postawskiego, natomiast do powiatu wiciaskiego przyczono wwczas gmin Dukszty, odczon od powiatu brasawskiego. Kopi fragmentu mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1913 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r., linie kolei elaznej wedug zdj z 1902 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Daugieliszki, Hoduciszki, Kotyniany, Komaje, yngmiany, yntupy, Mielegiany, Nowe wiciany, Podbrodzie, Postawy, Powiewirka, wiciany, Twerecz, Widze. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy! Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1913 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r., linie kolei elaznej wedug zdj z 1902 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Daugieliszki, Hoduciszki, Kotyniany, Komaje, yngmiany, yntupy, Mielegiany, Nowe wiciany, Podbrodzie, Postawy, Powiewirka, wiciany, Twerecz, Widze. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy!
 • Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1915 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r. i 1874 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Daniuszewo, Kiemieliszki, Kluszczany, Kobylnik, Korkoyszki, Ostrowiec, wir, Wiszniew, Worniany, Zuw, odziszki. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy! Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1915 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r. i 1874 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Daniuszewo, Kiemieliszki, Kluszczany, Kobylnik, Korkoyszki, Ostrowiec, wir, Wiszniew, Worniany, Zuw, odziszki. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy!
 • Fragment mapy specjalnej Rosji europejskiej, wydanej przez rosyjski Wojskowy Oddzia Topograficzny Sztabu Generalnego w 1868 r. w skali 1:420000, przedstawiajcy m.in. powiat wiciaski oraz przylegajce do niego czci powiatw nowoaleksandrowskiego (jezioroskiego, w 1919 r. z jego czci utworzono powiat brasawski), oszmiaskiego, wilejskiego i wileskiego. Fragment obejmuje okolice miejscowoci m.in.: Bystrzyca, Drywiaty, Dukszty, Hoduciszki, Kiemieliszki, Kobylnik, Komaje, Malaty, Miadzio, Michaliszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Powiewirka, wiciany, wir, Uciany, Widze, Wilno, Wiszniew, Zuw. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak – serdecznie dzikujemy! Fragment mapy specjalnej Rosji europejskiej, wydanej przez rosyjski Wojskowy Oddzia Topograficzny Sztabu Generalnego w 1868 r. w skali 1:420000, przedstawiajcy m.in. powiat wiciaski oraz przylegajce do niego czci powiatw nowoaleksandrowskiego (jezioroskiego, w 1919 r. z jego czci utworzono powiat brasawski), oszmiaskiego, wilejskiego i wileskiego. Fragment obejmuje okolice miejscowoci m.in.: Bystrzyca, Drywiaty, Dukszty, Hoduciszki, Kiemieliszki, Kobylnik, Komaje, Malaty, Miadzio, Michaliszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Powiewirka, wiciany, wir, Uciany, Widze, Wilno, Wiszniew, Zuw. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak – serdecznie dzikujemy!
 • Goduzischki (Hoduciszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Goduzischki (Hoduciszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Michalischki (Michaliszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Kiemieliszki, Kluszczany, Michaliszki, Powiewirka, Zuw. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Michalischki (Michaliszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Kiemieliszki, Kluszczany, Michaliszki, Powiewirka, Zuw. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Swenzjany (wiciany) - niemiecka mapa sztabowa z 1921 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Swenzjany (wiciany) - niemiecka mapa sztabowa z 1921 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Niemenczyn - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1927 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Niemenczyn, Podbrodzie. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Niemenczyn - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1927 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Niemenczyn, Podbrodzie. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • wiciany - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Kopi mapy zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Zygmunta Zakrzewskiego. wiciany - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Kopi mapy zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Zygmunta Zakrzewskiego.
 • wiciany - niemiecka mapa wielkoformatowa z ok. 1940 r. w skali 1:100000, bdca przedrukiem zestawionych w jeden arkusz czterech polskich map sztabowych sprzed 1939 r. (arkusze wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny: Michaliszki, Niemenczyn, Orniany, wiciany). Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. wiciany - niemiecka mapa wielkoformatowa z ok. 1940 r. w skali 1:100000, bdca przedrukiem zestawionych w jeden arkusz czterech polskich map sztabowych sprzed 1939 r. (arkusze wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny: Michaliszki, Niemenczyn, Orniany, wiciany). Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Niemiecka mapa sprzed 1939 r. przedstawiajca lini frontu niemiecko-rosyjskiego w okolicach jezior Narocz i wir w marcu 1916 r., w trakcie ofensywy rosyjskiej (18-30 marca 1916 r.) nazywanej bitw nad jeziorem Narocz lub bitw pod Postawami - kolorem niebieskim zaznaczono pozycje wojsk niemieckich, kolorem czerwonym pozycje wojsk rosyjskich. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Niemiecka mapa sprzed 1939 r. przedstawiajca lini frontu niemiecko-rosyjskiego w okolicach jezior Narocz i wir w marcu 1916 r., w trakcie ofensywy rosyjskiej (18-30 marca 1916 r.) nazywanej bitw nad jeziorem Narocz lub bitw pod Postawami - kolorem niebieskim zaznaczono pozycje wojsk niemieckich, kolorem czerwonym pozycje wojsk rosyjskich. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Plan rzdowych gruntw znajdujcych si w dzierawie fabryki cegie, pooonej obok miejscowoci Korkoyszki (obecnie Cegielnia) w wileskiej guberni, wiciaskim powiecie, majtku Korkoyszki wiciaskiej gromady wiejskiej, sporzdzony w 1865 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan rzdowych gruntw znajdujcych si w dzierawie fabryki cegie, pooonej obok miejscowoci Korkoyszki (obecnie Cegielnia) w wileskiej guberni, wiciaskim powiecie, majtku Korkoyszki wiciaskiej gromady wiejskiej, sporzdzony w 1865 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Dziaania powstacze w powiecie wiciaskim w okresie stycze-lipiec 1863 r. - map opracowa Jacek Szulski. /January Uprising 1863 in wiciany/Sventsiany District in period January-July 1863 - the map was prepared by Jacek Szulski./ Dziaania powstacze w powiecie wiciaskim w okresie stycze-lipiec 1863 r. - map opracowa Jacek Szulski. /January Uprising 1863 in wiciany/Sventsiany District in period January-July 1863 - the map was prepared by Jacek Szulski./
 • Plan-mapa zacianka Klonwka (cz majtku Sorokpol) z 1920-1921 r. Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz - serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Klonwka estate (part of Sorokpol estate) from 1920-1921. The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz - Thank You!/ Plan-mapa zacianka Klonwka (cz majtku Sorokpol) z 1920-1921 r. Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz - serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Klonwka estate (part of Sorokpol estate) from 1920-1921. The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz - Thank You!/
 • Plan-mapa majtku Ksymenowo k. Podbrodzia z 1937 r. (z majtku tego wyodrbniono wwczas folwark Szymonowo). Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz – serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Ksymenowo estate near Podbrodzie from 1937 (that time the estate was divided and Szymonowo estate was created). The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz – Thank You!/ Plan-mapa majtku Ksymenowo k. Podbrodzia z 1937 r. (z majtku tego wyodrbniono wwczas folwark Szymonowo). Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz – serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Ksymenowo estate near Podbrodzie from 1937 (that time the estate was divided and Szymonowo estate was created). The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz – Thank You!/
 • Rosyjska mapa sztabowa czci powiatw wiciaskiego i wileskiego z 1915 r. (odwzorowanie topograficzne sprawdzone w latach 1896-1898). Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Korkoyszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Rubno. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Rosyjska mapa sztabowa czci powiatw wiciaskiego i wileskiego z 1915 r. (odwzorowanie topograficzne sprawdzone w latach 1896-1898). Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Korkoyszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Rubno. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Plan sytuacyjny gruntw miasteczka Korkoyszki, w gminie Kiemieliskiej, powiecie wiciaskim, wojewdztwie Wileskiem pooonej - mapa sprzed 1939 r. udostpniona przez p. Stefana Siemaszko - serdecznie dzikujemy! Plan sytuacyjny gruntw miasteczka Korkoyszki, w gminie Kiemieliskiej, powiecie wiciaskim, wojewdztwie Wileskiem pooonej - mapa sprzed 1939 r. udostpniona przez p. Stefana Siemaszko - serdecznie dzikujemy!
 • Plan gruntw zalesionych kochozu Plan gruntw zalesionych kochozu "Przykazania Lenina" w gminie maguskiej, w rejonie podbrodzkim - mapa z 1957 r. udostpniona przez p. Stefana Siemaszko - serdecznie dzikujemy!
 • Oryginalny projekt kompozycji architektonicznej w Zuowie - miejscu urodzenia Marszaka Jzefa Pisudskiego - autorstwa prof. Romualda Gutta z 1936 r. z kolekcji Mariusza Kolmasiaka. Oryginalny projekt kompozycji architektonicznej w Zuowie - miejscu urodzenia Marszaka Jzefa Pisudskiego - autorstwa prof. Romualda Gutta z 1936 r. z kolekcji Mariusza Kolmasiaka.