Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


KAROLINA LYNDO
- moda wokalistka z Podbrodzia - prezentuje nowy singiel "Kolejny raz": "Poskadam uczucia z mojego dziennika" - premiera 23 wrzenia 2021 (kliknij w link aby posucha)


KAROLINA LYNDO - informacja o artystce i nowej piosence -
23 wrzenia 2021 r.

 

Zapraszamy do nowych galerii:


Koció w Mielegianach - pera architektury sakralnej - spotkanie ze sztuk Wincentego Smokowskiego - fotoreporta - 1 sierpnia 2021 r.


Zuów - obchody wita Wojska Polskiego - fotoreporta - 15 sierpnia 2021 r.


W galerii "Boosza - teren dawnego majtku Przemienieckich - miejsce niedostpne" ostatno dodane:

fotografie pomnika Przemienieckich wykonane w kwietniu 2021 r.


W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie wykonane w Balingródku podczas procesji wita Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny 15 sierpnia 2021 r.,

fotografie wykonane w Korkoyszkach k. Podbrodzia w sierpniu 2021 r.,

fotografie wykonane nad jeziorami: Karockie, Kochanówka w sierpniu 2021 r.,

fotografie dworu w Stanisawowie k. wician wykonane w sierpniu 2021 r.

fotografie paacu w Cerkliszkach k. wician wykonane w sierpniu 2021 r.,

fotografie zabudowa paacowych i parku w Cerkliszkach k. wician wykonane w sierpniu 2021 r.

fotografie kocioa w Mielegianach wykonane w sierpniu 2021 r.,

fotografie wntrza i otoczenia kocioa w Mielegianach wykonane w sierpniu 2021 r.,

zdjcia wykonane w Dolnikach i Prenach k. Podbrodzia w sierpniu 2021 r.


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

niemieckie fotografie z 1917 r. wykonane w wirze (panoramy, koció, mieszkacy),

niemiecka fotografia z 1918 r. przedstawiajca dwór w majtku Dobrzeitak k. Kobylnika,

niemiecka pocztówka z ok. 1917 r. przedstawiajca dwór w Kuszlanach k. Smorgo


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca drewniany koció w Krewie.

  

Listy (e-maile) prosimy kierowa na adres / please, send your e-mails to:

jacek.szulski@podbrodzie.info.pl

 

Uprzejmie informujemy, e nie udzielamy konsultacji dotyczcych prywatnych bada genealogicznych i kwerend archiwalnych. 

We kindly inform that we do not help in private genealogy researches and archive search queries.