Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Zapraszamy do nowej galerii:


Podbrodzie - nowy pomnik na cmentarzu onierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej, polegych i zmarych w latach 1919-1921 - fotoreporta - sierpie 2023


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

niemieckie pocztówki fotograficzne z ok. 1916 r. przedstawiajce fragmenty miasteczka Dukszty Kolejowe,

fotografia z 1930 r. przedstawiajca paac w yntupach,

fotografia z 1937 r. przedstawiajca uroczysto sadzenia dbu Marszaka Józefa Pisudskiego w Zuowie k. Podbrodzia,

fotografia z 1938 r. wykonana w Postawach, przedstawiajca uana 23 Puku Uanów Grodzieskich,

fotografia z 1932 r. przedstawiajca szko powszechn w miejscowoci Bohi,

fotografia wykonana 21 padziernika 1920 r. w okolicach Szyrwint, przedstawiajca oficerów 13 Puku Uanów Wileskich wraz z dowódc ppk Butkiewiczem oraz wzitym do niewoli litewskim generaem Nastopk


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. przedstawiajca rynek i koció w Wooynie,

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca koncert niemieckiej orkiestry przed komendantur w Smorgoniach,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. przedstawiajca cerkiew w Holszanach,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r.przedstawiajca ulic w Werenowie,

niemiecka fotografia wykonana w czerwcu 1941 r. przedstawiajca poar w miasteczku w okolicach Sonimia,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. przedstawiajca dziedziniec zamku w Mirze,

niemiecka fotografia z 1939 r. lub 1941 r. przedstawiajca ydowskich mieszkaców miasteczka we wschodniej Polsce,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. prawdopodobnie w dzielnicy ydowskiej w Kownie.


W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie wykonane w dawnym majtku Punany, wsiach azaryszki i Punanki w sierpniu 2023 r.

fotografie kaplicy Konarzewskich wykonane w dawnym majtku Punanki w sierpniu 2023 r. 

fotografie wykonane nad jeziorem Stawiszcze w Punankach, we wsi Preny i na cmentarzu onierzy polskich w Podbrodziu w sierpniu 2023 r.

  

Listy (e-maile) prosimy kierowa na adres / please, send your e-mails to:

jacek.szulski@podbrodzie.info.pl

 

Uprzejmie informujemy, e nie udzielamy konsultacji dotyczcych prywatnych bada genealogicznych i kwerend archiwalnych. 

We kindly inform that we do not help in private genealogy researches and archive search queries.