Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Zapraszamy do nowej galerii:

Gue k. Podbrodzia - nieznane miejsce martyrologii polskiej - fotoreporta - 19 wrzenia 2020 r.


W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie wykonane w Zuowie we wrzeniu 2020 r.,

fotografie wykonane we wsi Gue k. Podbrodzia we wrzeniu 2020 r.,

fotografie wykonane we wsi Powiewiórka we wrzeniu 2020 r.,

fotografie wykonane w Korkoyszkach, Podbrodziu i Dolnikach k. Podbrodzia we wrzeniu 2020 r.,

fotografie wykonane we wsi Preny oraz na cmentarzu w Balingródku (m.in. groby onierzy AK) we wrzeniu 2020 r.
,

fotografie wykonane we wsi Balingródek we wrzeniu 2020 r.


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

pocztówka z ok. 1930 r. przedstawiajca koció w Nowych wicianach (Nowo-wiciany),

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca paac Biszewskich w yntupach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca cerkiew w wicianach,

forografie sprzed 1939 r. wykonane w miejscowoci Ignalino (widok ogólny i stacja kolejowa),

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce czonków rodziny Jakubiaców ze wician.


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia wykonana na pocz. lipca 1944 r. przedstawiajca paac w Niemiey k. Wilna w czasie ewakuacji biura niemieckiej administracji.


W trasie turystycznej po okolicach Podbrodzia, w opisie cmentarza w Balingródku, ostatnio dodana informacja na temat grobów 16 onierzy AK, pochowanych tam w 2019 r.

W trasie turystycznej po okolicach Podbrodzia, ostatnio dodany opis miejsca martyrologii polskiej we wsi Gue k. Podbrodzia (po miejscowoci Powiewiórka).

  

Listy (e-maile) prosimy kierowa na adres / please, send your e-mails to:

jacek.szulski@podbrodzie.info.pl

 

Uprzejmie informujemy, e nie udzielamy konsultacji dotyczcych prywatnych bada genealogicznych i kwerend archiwalnych. 

We kindly inform that we do not help in private genealogy researches and archive search queries.