Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Wywiad z dr hab. Ines Szulsk w TVP Wilno 11.08.2022


Zapraszamy do nowej galerii:

Podbrodzie i okolice
w literaturze
(Projekt edukacyjno-popularyzacyjny
dr hab. Inesy Szulskiej)
 
 

W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie paacu w Ornianach k. Podbrodzia wykonane w sierpniu 2022 r.

fotografie kocioa i pomników w Janiszkach k. Podbrodzia wykonane w sierpniu 2022 r.

fotografie kocioa w Inturkach k. Malat wykonane w sierpniu 2022 r.

fotografie pomników i cmentarza w Inturkach k. Malat wykonane w sierpniu 2022 r.

fotografie Litewskiego Muzeum Etnokosmologii i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wileskiego wykonane w miejscowoci Kulionys k. Malat w sierpniu 2022 r.

fotografie wykonane w Zuowie k. Podbrodzia w sierpniu 2022 r.

fotografie wykonane w Powiewiórce i Punankach k. Podbrodzia w sierpniu 2022 r.

fotografie wykonane w Balingródku k. Podbrodzia w sierpniu 2022 r.


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca stacj kolei wskotorowej w wicianach,

niemiecka fotografia z 1916 r. wykonana w zacianku Ropieje k. Podbrodzia,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca koció i rynek w Michaliszkach,

niemieckie pocztówki z ok. 1916 r. przedstawiajce koció w Daniuszewie (z zewntrz i wewntrz),

niemieckie fotografie z ok. 1917 r. przedstawiajce koció w Daniuszewie (z zewntrz i wewntrz).

pocztówka z ok. 1913 r. przedstawiajca teren majtku i dwór w Dubnikach k. Wornian.


W galerii "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. w Krewie,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. w miejscowoci Traby,

niemieckie fotografie wykonane latem 1941 r. przedstawiajce paac w Dobrowlanach k. wira.


W dziale "Znani i zasueni obywatele powiatu wiciaskiego" ostatnio dodane:

fotografia i biogram Bronisawa osieczko - oficera KOP i nauczyciela szkó w Nowych wicianach, Prenach k. Podbrodzia i Kiemieliszkach przed 1939 r.