Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

fotografia z ok. 1930 r. przedstawiajca onierzy Wojska Polskiego z 20 Batalionu KOP (Korpusu Ochrony Pogranicza) "Nowe wiciany",

fotografia z ok. 1930 r. wykonana w Ignalinie przedstawiajca onierzy Wojska Polskiego ze szwadronu kawalerii KOP (Korpusu Ochrony Pogranicza) "Nowe wiciany",

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca centrum Podbrodzia i ul. Pocztow,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca fragment ul. wiciaskiej w Podbrodziu,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca widok ogólny wician,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca niemieck defilad przed paacem w yntupach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca fragment parku ze stawem i paacem w yntupach w zimie,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca widok ogolny miasteczka Kobylnik,

fotografia z 1920 r. przedstawiajca koció w Duksztach Kolejowych,

fotografia z 1934 r. wykonana w Podbrodziu, przedstawiajca onierzy Wojska Polskiego ze szkoy podoficerskiej 23 Puku Uanów Grodzieskich.


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca ulic i cerkiew w Postawach,

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca ulic i cerkiew w Kurzecu k. Wilejki,

niemiecka fotografia z czerwca 1941 r. przedstawiajca jeców sowieckich na stacji kolejowej Olkieniki k. Wilna,

niemieckie fotografie z czerwca 1941 r. przedstawiajce poar miasteczka Olkieniki k. Wilna, w tym drewnian synagog,

niemiecka fotografia z czerwca 1941 r. przedstawiajca czogi niemieckiej 7 Dywizji Pancernej na Placu Katedralnym w Wilnie,

niemiecka fotografia z czerwca 1941 r. przedstawiajca tymczasow przepraw przez rzek Wili w okolicach Wilna
.