Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

fotografie rodzinne Jana Korbutta - kolejarza ze stacji w Podbrodziu - sprzed 1939 r.,

fotografia sprzed 1939 r., wykonana w Podbrodziu, przedstawiajca leniczego Antoniego Mordasewicza (ps. "Tatar" z 5 Wileskiej Brygady AK) wraz z rodzin,

fotografie z lat ok. 1900-1938 dotyczce rodziny ejmo ze wsi Gue k. Podbrodzia,

niemiecka fotografia z ok. 1917 r. wykonana w Podbrodziu w dzie targowy,

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce koció i dzwonnic w Kobylniku oraz koció w Komajach,

niemieckie fotografie z ok. 1916 r. przedstawiajce koció w Wiszniewie oraz koció i klasztor w odziszkach,

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce kocioy i dwór w Starym i Nowym Miadziole oraz jeziora Miadzio, Miastro i Narocz,

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce kocioy w Michaliszkach i wirze, paac i zabudowania rynku w Postawach oraz dwór w Makowiczach,

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce dwór w Zabociu, paac w Cerkliszkach, Dom Napoleona w wicianach, kramy w Hoduciszkach oraz okolice wician (Dukszty, Gontowniki, Kotyniany, yngmiany, Mieany, Pousze),

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca synagog i szko ydowsk w wicianach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca Dom Napoleona w wicianach,

niemiecka pocztówka z ok. 1917 r. przedstawiajca koció w Hoduciszkach.


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

fotografie z l. 1942-1944, wykonane w Pobrodziu, przedstawiajce czonków polskich modzieowych grup konspiracyjnych z Armii Krajowej,

fotografia z ok. 1943 r. wykonana w Podbrodziu nad rzek ejmian.