Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Wywiad z dr hab. Ines Szulsk w TVP Wilno 11.08.2022


Zapraszamy do nowej galerii:

Podbrodzie i okolice
w literaturze
(Projekt edukacyjno-popularyzacyjny
dr hab. Inesy Szulskiej)
 
 

W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

fotografia z 1932 r. przedstawiajca uczestników kursu narciarskiego w Kiemieliszkach,

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca uczestników kursu straackiego w Kiemieliszkach,

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca obchody 25-lecia kapastwa ks. Baranowskiego w Kiemieliszkach,

fotografia z 1935 r. przedstawiajca uroczysto aobn w Kiemieliszkach po mierci Marszaka Józefa Pisudskiego,

fotografia z 1937 r. przedstawiajca uczniów szkoy w Kiemieliszkach,

fotografie wykonane w 1935 r. we wsi Preny k. Kiemieliszek i Podbrodzia,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przestawiajca dwór w Olszewie k. wira,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca dwór w Komarowszczynie k. wira,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca paac w Nowosiókach k. Oszmiany,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca lodoam na rzece Wilii pod Niestaniszkami,

pocztówka z ok. 1910 r. przedstawiajca lamus dworski w Duniowiczach,

fotografie z ok. 1930 r. przedstawiajce paac w Mosarzu, jezioro Wielkie k. Gbokiego oraz koció w Gbokim,

niemiecka fotografia z 1915 r. wykonana w Szemetowszczynie k. wira, przedstawiajca rosyjskich jeców wojennych,

niemiecka fotografia z ok. 1916 r. przedstawiajca wysiedlenie mieszkaców wsi Skirele gmina Postawy,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca stacj kolei wskotorowej w yntupach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca kulig w yntupach,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca stacj kolei wskotorowej w wicianach,

niemiecka fotografia z 1916 r. wykonana w zacianku Ropieje k. Podbrodzia.


W dziale "Znani i zasueni obywatele powiatu wiciaskiego", ostatnio dodane:

fotografia i biogram Bronisawa osieczko - oficera KOP i nauczyciela szkó w Nowych wicianach, Prenach k. Podbrodzia i Kiemieliszkach przed 1939 r.