Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce czonków rodziny Jakubiaców ze wician

forografie sprzed 1939 r. wykonane w miejscowoci Ignalino (widok ogólny i stacja kolejowa),

fotografie rodzinne Jana Korbutta - kolejarza ze stacji w Podbrodziu - sprzed 1939 r.,

fotografia sprzed 1939 r., wykonana w Podbrodziu, przedstawiajca leniczego Antoniego Mordasewicza (ps. "Tatar" z 5 Wileskiej Brygady AK) wraz z rodzin.

niemiecka fotografia z lat ok. 1916-1918 przedstawiajca majtek Wawrzeckich i Mineyków w Widzach owczyskich,

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca rzek ejmian w Podbrodziu,

niemiecka fotografia z ok. 1917 r. wykonana w Podbrodziu w dzie targowy,

fotografie sprzed 1939 r. przedstawiajce koció i dzwonnic w Kobylniku,

fotografia z ok. 1930 r. przedstawiajca koció w Komajach,

niemiecka fotografia z 1917 r. przedstawiajca koció w Wiszniewie,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca synagog i szko ydowsk w wicianach,

niemiecka pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca Dom Napoleona w wicianach,

niemiecka fotografia z 1916 r. przedstawiajca koció i klasztor oraz most na Wilii w odziszkach,

fotografie z lat ok. 1900-1938 dotyczce rodziny ejmo ze wsi Gue k. Podbrodzia.


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

fotografie z l. 1942-1944, wykonane w Pobrodziu, przedstawiajce czonków polskich modzieowych grup konspiracyjnych z Armii Krajowej,

fotografia z ok. 1943 r. wykonana w Podbrodziu nad rzek ejmian.

W trasie turystycznej po okolicach wician dodane informacje na temat ostatnich wacicieli majtku Cerkliszki.