Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Zapraszamy do nowej galerii:


"Marszaek Józef Pisudski w przestrzeni publicznej powiatu wiciaskiego przed 1939 r."


W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie z uroczystoci w Domu Polskim w Nowych wicianach w Narodowe wito Niepodlegoci - 11 listopada 2018 r.

fotografie z uroczystoci zoenia wieców przy grobach onierzy Wojska Polskiego z l. 1919-1921 w wicianach w dn. 31 padziernika 2018 r.


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca fragment miasta Podbrodzie z placem targowym oraz mostami na ejmianie i Dubince,

fotografia sprzed 1939 r. wykonana w wicianach przedstawiajca grup nauczycieli,

fotografia z ok. 1910 r. przedstawiajca rodzin ze wician,

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca wizyt w. Mikoaja poczon z inscenizacj legendy o Panu Twardowskim w szkole podstawowej w wicianach.


W dziale "Zdjcia po 1945 r." ostatnio dodane:

fotografie nauczycieli progimnazjum w Podbrodziu oraz z polskich szkó podstawowych w okolicach wician z l. 1945-1950

fotografie wykonane na stacji kolejowej w Podbrodziu w 1957 r. w czasie tzw. "drugiej repatriacji"


W dziale "Dokumenty" ostatnio dodane:

dyplom ukoczenia Pastwowego Mskiego Seminarium Nauczycielskiego w wicianach z 1935 r.

wiadectwo lubu wystawione w wicianach w 1930 r.

charakterystyki zawodowe nauczyciela i dyrektora polskich szkó podstawowych i rednich w wicianach i Podbrodziu z l. 1948-1951

dyplom ukoczenia Pastwowego Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce z 1955 r.

wiadectwo ukoczenia kursu wychowania fizycznego w Wilnie z 1936 r.