Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję..


Zapraszamy do nowej galerii:

Podbrodzie - Midzynarodowy Festiwal Muzyki i Taców Ludowych "Eerų sietuva / W gbi jezior" - fotoreporta - 23 lipca 2017 r.

 
Zuów - miejsce urodzenia Marszaka Józefa Pisudskiego - fotografie i pocztówki sprzed 1939 r.

Zapraszamy do nowej galerii powiconej profesorowi Adamowi Hrebnickiemu (90 zdj)

Profesor Adam Hrebnicki - majtek Raj k. Dukszt Kolejowych - fotografie z lat ok. 1900-1939


Dziay galerii:

1. Adam Hrebnicki - sylwetka
2. Dom i majtek Raj
3. Majtek Raj - okolice - krajobrazy
4. Codzienna praca Adama Hrebnickiego
5. Rodzina Adama Hrebnickiego
6. Adam Hrebnicki w czasie wolnym od pracy
7. Adam Hrebnicki - rodzina i gocie


W dziale "Znani i zasueni obywatele powiatu wiciaskiego" ostatnio dodane:

fotografia i biogram prof. Adama Hrebnickiego z majtku Raj k. Dukszt Kolejowych.

W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r.", ostatnio dodane:

60 fotografii z lat ok. 1900-1939 wykonanych w miejscowociach:

1. majtek Raj prof. Adama Hrebnickiego (10 zdj) 
2. majtek Bereniki (46 zdj),
3. majtek Hryszkowszczyzna, Waszkace, Dukszty Kolejowe, Dukszty Stare (4 zdjcia).

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca widok miasteczka Rymszany,

pocztówka sprzed 1939 r. przedstawiajca krajobraz z okolic Dukszt,

fotografie z lat ok. 1900-1939 dotyczce rodziny Zanów z majtku Dukszty Stare.

W dziale "Zdjcia wspóczesne", ostatnio dodane:

fotografie z lat 2012 i 2017 wykonane na cmentarzu w Duksztach Starych (groby Hrebnickich i Stankiewiczów),

fotografie z lat 2007-2015 wykonane w Duksztach Starych oraz na terenie muzeum prof. Adama Hrebnickiego w miejscowoci Raj k. Dukszt Kolejowych,

fotografie wykonane w Duksztach Starych w maju 2017 r.

W trasie turystycznej po okolicach wician ostatnio dodany opis historyczno-krajoznawczy dawnego majtku Raj prof. Adama Hrebnickiego.
 KLIKNIJ W WYBRANE ZDJCIE, ABY JE POWIKSZY
CLICK ON THE CHOSEN PICTURE TO BLOW IT UP

 • Okolice Podbrodzia - fragment wspczesnej litewskiej mapy z 1997 r. Okolice Podbrodzia - fragment wspczesnej litewskiej mapy z 1997 r.
 • Orniany - niemiecka kopia z 1940 r. polskiej mapy sztabowej w skali 1:100000, wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dubinki, Inturki, Janiszki, Malaty, Orniany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Orniany - niemiecka kopia z 1940 r. polskiej mapy sztabowej w skali 1:100000, wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dubinki, Inturki, Janiszki, Malaty, Orniany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Bujwidze - polska mapa sztabowa w skali 1:25000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1937 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Preny. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci autorw strony www.mapywig.org. Bujwidze - polska mapa sztabowa w skali 1:25000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1937 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Preny. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci autorw strony www.mapywig.org.
 • Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa sztabowa z 1984 r w skali 1:50000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Kiemieliszki, Maguny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Piotra Pietkiewicza. Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa sztabowa z 1984 r w skali 1:50000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Kiemieliszki, Maguny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw. Map zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Piotra Pietkiewicza.
 • Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Mickuny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Пабрадe (Pabradė, Podbrodzie) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Maguny, Mickuny, Podbrodzie, Powiewirka, Preny, Zuw - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Швенчёнеляй (venionėliai, Nowe wiciany) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Nowe wiciany, abonary, Janiszki, Orniany - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Швенчёнеляй (venionėliai, Nowe wiciany) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Nowe wiciany, abonary, Janiszki, Orniany - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Поставы (Postawy) - radziecka mapa z 1986 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje, Postawy - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Поставы (Postawy) - radziecka mapa z 1986 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje, Postawy - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Игналина-Дукштас (Ignalina-Dūktas, Ignalino-Dukszty) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dukszty, Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Игналина-Дукштас (Ignalina-Dūktas, Ignalino-Dukszty) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:100000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Dukszty, Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Игналина (Ignalina, Ignalino) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Игналина (Ignalina, Ignalino) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Ignalino - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Науясис Даугелишкис (Naujasis Daugėlikis, Nowe Daugieliszki) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Nowe Daugieliszki - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Науясис Даугелишкис (Naujasis Daugėlikis, Nowe Daugieliszki) - radziecka mapa z 1984 r. w skali 1:50000 - arkusz obejmuje okolice miejscowoci Nowe Daugieliszki - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Odrczny szkic rejonu posterunku Policji Pastwowej wir w powiecie wiciaskim, wykonany przez komendanta posterunku przed 1939 r. w skali 1:100000. Kopi szkicu przesaa nam p. Danuta Zilenas - serdecznie dzikujemy! Odrczny szkic rejonu posterunku Policji Pastwowej wir w powiecie wiciaskim, wykonany przez komendanta posterunku przed 1939 r. w skali 1:100000. Kopi szkicu przesaa nam p. Danuta Zilenas - serdecznie dzikujemy!
 • Rosyjska mapa, wydana w 1796 r. - tu po III rozbiorze Polski, przedstawiajca obszar Wileskiego Namiestnictwa z podziaem na 11 powiatw, w tym powiat wiciaski (wwczas nazywany zawilejskim) - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Rosyjska mapa, wydana w 1796 r. - tu po III rozbiorze Polski, przedstawiajca obszar Wileskiego Namiestnictwa z podziaem na 11 powiatw, w tym powiat wiciaski (wwczas nazywany zawilejskim) - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Powiat wiciaski - fragment Powiat wiciaski - fragment "Mapy Litwy i Rusi", opracowanej przez J. M. Bazewicza, wydanej w Warszawie w 1919 r. Granice powiatu, widoczne na tej mapie, ulegy zmianie w 1926 r., kiedy to wyczone z niego zostay gminy: Wiszniew, odziszki, Wojstom, Jasiew, Kobylnik, Zanarocze, ktre przyczono do ssiednich powiatw: wilejskiego i postawskiego, natomiast do powiatu wiciaskiego przyczono wwczas gmin Dukszty, odczon od powiatu brasawskiego. Kopi fragmentu mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1913 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r., linie kolei elaznej wedug zdj z 1902 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Daugieliszki, Hoduciszki, Kotyniany, Komaje, yngmiany, yntupy, Mielegiany, Nowe wiciany, Podbrodzie, Postawy, Powiewirka, wiciany, Twerecz, Widze. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy! Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1913 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r., linie kolei elaznej wedug zdj z 1902 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Daugieliszki, Hoduciszki, Kotyniany, Komaje, yngmiany, yntupy, Mielegiany, Nowe wiciany, Podbrodzie, Postawy, Powiewirka, wiciany, Twerecz, Widze. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy!
 • Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1915 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r. i 1874 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Daniuszewo, Kiemieliszki, Kluszczany, Kobylnik, Korkoyszki, Ostrowiec, wir, Wiszniew, Worniany, Zuw, odziszki. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy! Rosyjska mapa czci powiatu wiciaskiego, wydana w 1915 r., miejscowoci sprawdzono w terenie w 1865 r. i 1874 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Daniuszewo, Kiemieliszki, Kluszczany, Kobylnik, Korkoyszki, Ostrowiec, wir, Wiszniew, Worniany, Zuw, odziszki. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak - serdecznie dzikujemy!
 • Fragment mapy specjalnej Rosji europejskiej, wydanej przez rosyjski Wojskowy Oddzia Topograficzny Sztabu Generalnego w 1868 r. w skali 1:420000, przedstawiajcy m.in. powiat wiciaski oraz przylegajce do niego czci powiatw nowoaleksandrowskiego (jezioroskiego, w 1919 r. z jego czci utworzono powiat brasawski), oszmiaskiego, wilejskiego i wileskiego. Fragment obejmuje okolice miejscowoci m.in.: Bystrzyca, Drywiaty, Dukszty, Hoduciszki, Kiemieliszki, Kobylnik, Komaje, Malaty, Miadzio, Michaliszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Powiewirka, wiciany, wir, Uciany, Widze, Wilno, Wiszniew, Zuw. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak – serdecznie dzikujemy! Fragment mapy specjalnej Rosji europejskiej, wydanej przez rosyjski Wojskowy Oddzia Topograficzny Sztabu Generalnego w 1868 r. w skali 1:420000, przedstawiajcy m.in. powiat wiciaski oraz przylegajce do niego czci powiatw nowoaleksandrowskiego (jezioroskiego, w 1919 r. z jego czci utworzono powiat brasawski), oszmiaskiego, wilejskiego i wileskiego. Fragment obejmuje okolice miejscowoci m.in.: Bystrzyca, Drywiaty, Dukszty, Hoduciszki, Kiemieliszki, Kobylnik, Komaje, Malaty, Miadzio, Michaliszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Powiewirka, wiciany, wir, Uciany, Widze, Wilno, Wiszniew, Zuw. Kopi mapy przesa nam p. Mieczysaw Machulak – serdecznie dzikujemy!
 • Goduzischki (Hoduciszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Goduzischki (Hoduciszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Hoduciszki, Komaje. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Michalischki (Michaliszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Kiemieliszki, Kluszczany, Michaliszki, Powiewirka, Zuw. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Michalischki (Michaliszki) - niemiecka mapa sztabowa z 1917 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bystrzyca, Kiemieliszki, Kluszczany, Michaliszki, Powiewirka, Zuw. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Swenzjany (wiciany) - niemiecka mapa sztabowa z 1921 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Swenzjany (wiciany) - niemiecka mapa sztabowa z 1921 r. w skali 1:100000. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Niemenczyn - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1927 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Niemenczyn, Podbrodzie. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Niemenczyn - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1927 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Niemenczyn, Podbrodzie. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • wiciany - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Kopi mapy zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Zygmunta Zakrzewskiego. wiciany - polska mapa sztabowa w skali 1:100000, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1932 r. Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: yntupy, Nowe wiciany, wiciany. Kopi mapy zamieszczamy dziki uprzejmoci p. Zygmunta Zakrzewskiego.
 • wiciany - niemiecka mapa wielkoformatowa z ok. 1940 r. w skali 1:100000, bdca przedrukiem zestawionych w jeden arkusz czterech polskich map sztabowych sprzed 1939 r. (arkusze wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny: Michaliszki, Niemenczyn, Orniany, wiciany). Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. wiciany - niemiecka mapa wielkoformatowa z ok. 1940 r. w skali 1:100000, bdca przedrukiem zestawionych w jeden arkusz czterech polskich map sztabowych sprzed 1939 r. (arkusze wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny: Michaliszki, Niemenczyn, Orniany, wiciany). Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Niemiecka mapa sprzed 1939 r. przedstawiajca lini frontu niemiecko-rosyjskiego w okolicach jezior Narocz i wir w marcu 1916 r., w trakcie ofensywy rosyjskiej (18-30 marca 1916 r.) nazywanej bitw nad jeziorem Narocz lub bitw pod Postawami - kolorem niebieskim zaznaczono pozycje wojsk niemieckich, kolorem czerwonym pozycje wojsk rosyjskich. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Niemiecka mapa sprzed 1939 r. przedstawiajca lini frontu niemiecko-rosyjskiego w okolicach jezior Narocz i wir w marcu 1916 r., w trakcie ofensywy rosyjskiej (18-30 marca 1916 r.) nazywanej bitw nad jeziorem Narocz lub bitw pod Postawami - kolorem niebieskim zaznaczono pozycje wojsk niemieckich, kolorem czerwonym pozycje wojsk rosyjskich. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Cz projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Cz projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Objanienia do czci projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Objanienia do czci projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Objanienia do czci projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Objanienia do czci projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Objanienia do czci projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Objanienia do czci projektu planu powiatowego miasta wiciany z oznaczeniem placu przekazanego przez kierownictwo Wyszej Szkoy pod budow greko-rosyjskiej cerkwi, sporzdzonego 14 listopada 1839 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Geometryczny plan miejsca, wybranego pod budow budynku wizienia w miecie wiciany, opracowany 29 kwietnia 1848 r. - kopi planu przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Geometryczny plan miejsca, wybranego pod budow budynku wizienia w miecie wiciany, opracowany 29 kwietnia 1848 r. - kopi planu przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Objanienia do geometrycznego planu miejsca, wybranego pod budow budynku wizienia w miecie wiciany, opracowanego 29 kwietnia 1848 r. - A-wybrane miejsce pod budow wizienia, B-obecnie (w 1848 r.) istniejcy budynek wizienia, C-cerkiew prawosawna, D-dom popa - kopi planu przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Objanienia do geometrycznego planu miejsca, wybranego pod budow budynku wizienia w miecie wiciany, opracowanego 29 kwietnia 1848 r. - A-wybrane miejsce pod budow wizienia, B-obecnie (w 1848 r.) istniejcy budynek wizienia, C-cerkiew prawosawna, D-dom popa - kopi planu przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Szczegowy plan majtku rzdowego Korkoyszki - ok. 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ze wskazaniem rzdowych ziem przeznaczonych pod budow kolei warszawsko-petersburskiej, pooonych w rzdowym majtku Korkoyszki, wileskiej guberni, wiciaskiego powiatu, opracowany przez przedstawicieli wileskiej lustracyjnej komisji w 1870 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan rzdowych gruntw znajdujcych si w dzierawie fabryki cegie, pooonej obok miejscowoci Korkoyszki (obecnie Cegielnia) w wileskiej guberni, wiciaskim powiecie, majtku Korkoyszki wiciaskiej gromady wiejskiej, sporzdzony w 1865 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan rzdowych gruntw znajdujcych si w dzierawie fabryki cegie, pooonej obok miejscowoci Korkoyszki (obecnie Cegielnia) w wileskiej guberni, wiciaskim powiecie, majtku Korkoyszki wiciaskiej gromady wiejskiej, sporzdzony w 1865 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Plan ziemi opodatkowanej w majtku rzdowym Korkoyszki, wileskiej guberni, powiatu wiciaskiego, sporzdzony w 1871 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame! Oglny plan majtku rzdowego Korkoyszki, pooonego w wileskiej guberni, powiecie wiciaskim, sporzdzony w 1849 r. - kopi mapy przesa nam p. Petras Kibickis - serdecznie dzikujemy - nuoirdiai dėkojame!
 • Dziaania powstacze w powiecie wiciaskim w okresie stycze-lipiec 1863 r. - map opracowa Jacek Szulski. /January Uprising 1863 in wiciany/Sventsiany District in period January-July 1863 - the map was prepared by Jacek Szulski./ Dziaania powstacze w powiecie wiciaskim w okresie stycze-lipiec 1863 r. - map opracowa Jacek Szulski. /January Uprising 1863 in wiciany/Sventsiany District in period January-July 1863 - the map was prepared by Jacek Szulski./
 • Plan-mapa zacianka Klonwka (cz majtku Sorokpol) z 1920-1921 r. Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz - serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Klonwka estate (part of Sorokpol estate) from 1920-1921. The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz - Thank You!/ Plan-mapa zacianka Klonwka (cz majtku Sorokpol) z 1920-1921 r. Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz - serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Klonwka estate (part of Sorokpol estate) from 1920-1921. The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz - Thank You!/
 • Plan-mapa majtku Ksymenowo k. Podbrodzia z 1937 r. (z majtku tego wyodrbniono wwczas folwark Szymonowo). Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz – serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Ksymenowo estate near Podbrodzie from 1937 (that time the estate was divided and Szymonowo estate was created). The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz – Thank You!/ Plan-mapa majtku Ksymenowo k. Podbrodzia z 1937 r. (z majtku tego wyodrbniono wwczas folwark Szymonowo). Kopi dokumentu udostpni nam p. Andrzej Karziewicz – serdecznie dzikujemy! /The scheme-map of Ksymenowo estate near Podbrodzie from 1937 (that time the estate was divided and Szymonowo estate was created). The copy of the document was received from Mr Andrzej Karziewicz – Thank You!/
 • Rosyjska mapa sztabowa czci powiatw wiciaskiego i wileskiego z 1915 r. (odwzorowanie topograficzne sprawdzone w latach 1896-1898). Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Korkoyszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Rubno. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Rosyjska mapa sztabowa czci powiatw wiciaskiego i wileskiego z 1915 r. (odwzorowanie topograficzne sprawdzone w latach 1896-1898). Arkusz obejmuje okolice miejscowoci: Bujwidze, Korkoyszki, Niemenczyn, Podbrodzie, Rubno. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Fragment rosyjskiej mapy sztabowej z 1915 r. (odwzorowanie topograficzne sprawdzone w latach 1896-1898) - miejscowoci Podbrodzie i Korkoyszki. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego. Fragment rosyjskiej mapy sztabowej z 1915 r. (odwzorowanie topograficzne sprawdzone w latach 1896-1898) - miejscowoci Podbrodzie i Korkoyszki. Mapa z kolekcji Jacka Szulskiego.
 • Plan sytuacyjny gruntw miasteczka Korkoyszki, w gminie Kiemieliskiej, powiecie wiciaskim, wojewdztwie Wileskiem pooonej - mapa sprzed 1939 r. udostpniona przez p. Stefana Siemaszko - serdecznie dzikujemy! Plan sytuacyjny gruntw miasteczka Korkoyszki, w gminie Kiemieliskiej, powiecie wiciaskim, wojewdztwie Wileskiem pooonej - mapa sprzed 1939 r. udostpniona przez p. Stefana Siemaszko - serdecznie dzikujemy!
 • Plan gruntw zalesionych kochozu Plan gruntw zalesionych kochozu "Przykazania Lenina" w gminie maguskiej, w rejonie podbrodzkim - mapa z 1957 r. udostpniona przez p. Stefana Siemaszko - serdecznie dzikujemy!
 • Oryginalny projekt kompozycji architektonicznej w Zuowie - miejscu urodzenia Marszaka Jzefa Pisudskiego - autorstwa prof. Romualda Gutta z 1936 r. z kolekcji Jacka Szulskiego. Oryginalny projekt kompozycji architektonicznej w Zuowie - miejscu urodzenia Marszaka Jzefa Pisudskiego - autorstwa prof. Romualda Gutta z 1936 r. z kolekcji Jacka Szulskiego.

 

 
Wykonanie: Strony Internetowe Cake