Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Zapraszamy do nowej galerii:


"Marszaek Józef Pisudski w przestrzeni publicznej powiatu wiciaskiego przed 1939 r."Publikacje i projekty, w których wykorzystano materiay ze strony podbrodzie.info.pl (aktualizacja listopad 2018)W galerii "Zuów - miejsce urodzenia Marszaka Józefa Pisudskiego - fotografie i pocztówki sprzed 1939 r." ostatnio dodane:

fotografie przedstawiajce kaplic grobow Michaowskich w Zuowie w 1919 r. oraz wizyt prof. Odona Bujwida w Zuowie w 1937 r.

fotografie z ok. 1937 r. przedstawiajce teren plateau - kompozycji architektonicznej upamitniajcej Marszaka Józefa Pisudskiego w Zuowie (model dworu, budowa plateau, zabudowania dworskie, wntrza muzeum) oraz stacj kolejow w Zuowie.


W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie z uroczystoci w Domu Polskim w Nowych wicianach w Narodowe wito Niepodlegoci - 11 listopada 2018 r.

fotografie z uroczystoci zoenia wieców przy grobach onierzy Wojska Polskiego z l. 1919-1921 w wicianach w dn. 31 padziernika 2018 r.


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

pocztówka z ok. 1916 r. przedstawiajca fragment miasta Podbrodzie z placem targowym oraz mostami na ejmianie i Dubince,

fotografia sprzed 1939 r. wykonana w wicianach przedstawiajca grup nauczycieli,

fotografia z ok. 1910 r. przedstawiajca rodzin ze wician,

fotografia sprzed 1939 r. przedstawiajca wizyt w. Mikoaja poczon z inscenizacj legendy o Panu Twardowskim w szkole podstawowej w wicianach,

fotografie sprzed 1939 r. wykonane w yntupach, przedstawiajce polskich kolejarzy,

fotografia z 1919 r. przedstawiajca kaplic grobow Michaowskich w Zuowie,

fotografia z ok. 1937 r.  wykonana w Zuowie, przedstawiajca inspekcj Komitetu Odbudowy Zuowa.


W dziale "Zdjcia po 1945 r." ostatnio dodane:

fotografie nauczycieli progimnazjum w Podbrodziu oraz z polskich szkó podstawowych w okolicach wician z l. 1945-1950

fotografie wykonane na stacji kolejowej w Podbrodziu w 1957 r. w czasie tzw. "drugiej repatriacji"


W dziale "Dokumenty" ostatnio dodane:

dyplom Komitetu Odbudowy Zuowa z 1935 r.

dyplom ukoczenia Pastwowego Mskiego Seminarium Nauczycielskiego w wicianach z 1935 r.

wiadectwo lubu wystawione w wicianach w 1930 r.

charakterystyki zawodowe nauczyciela i dyrektora polskich szkó podstawowych i rednich w wicianach i Podbrodziu z l. 1948-1951

dyplom ukoczenia Pastwowego Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce z 1955 r.

wiadectwo ukoczenia kursu wychowania fizycznego w Wilnie z 1936 r.

 Witamy na naszej stronie internetowej!

Zapraszamy do wirtualnego odwiedzania i poznawania malowniczych okolic Podbrodzia na Wileszczynie, do 1939 r. wchodzcych w skad powiatu wiciaskiego woj. wileskiego, nalecego wówczas do Polski, a obecnie pooonych w rejonie wiciaskim na pónocno-wschodniej Litwie, czciowo take na Biaorusi, w rejonie ostrowieckim nalecym do obwodu grodzieskiego. Znajdziecie tu Pastwo informacje na temat historii, zabytków wielu wiosek, maych zacianków, dawnych i obecnych miasteczek, zupenie nieznanych i niezwykle rzadko odwiedzanych przez przybyszów spoza Litwy.

Chcielibymy poprzez Internet zainteresowa turystów i mioników historii, architektury, a take piknej, nieskaonej jeszcze przez dziaanie czowieka przyrody, tym regionem, bdcym jednoczenie pograniczem tak geograficznym, jak i kulturowym.

W naszej pracy, prowadzonej od 2006 r., skupilimy si gównie na poudniowej czci dawnego powiatu wiciaskiego. Podane informacje stanowi w czci wynik naszych bada terenowych - sprawdzania aktualnego stanu zachowania wielu zabytków, a take spisywanych na miejscu relacji mieszkaców, jak równie analizy dostpnych materiaów - ksiek, dokumentów, opracowa historycznych i turystycznych, artykuów prasowych, map itp., których list zamieszczamy na naszej stronie. Opis miejscowoci przedstawiony zosta w postaci propozycji tras turystycznych (po polsku i angielsku), uzupenionych galeriami fotografii. Ponadto znajd tu Pastwo galerie tematyczne, a take fotoreportae na temat wybranych zabytków historycznych, ciekawych krajoznawczo miejsc i interesujcych wydarze lokalnych.

Jest to pierwsza prywatna strona internetowa, opisujca okolice Podbrodzia i wician, tote zachcamy Pastwa do uzupeniania podanych przez nas wiadomoci. 

Do zobaczenia na Wileszczynie! 
                                        
Inesa i Jacek Szulscy  


Welcome to our website!

We would like to invite you to virtual visit and meet the scenic, picturesque surroundings of Podbrodzie in Wileszczyzna region, until 1939 in wiciany district, Wilno voivodship Eastern Poland, now situated partly in north-east of Lithuania, and also in part of Belarus, in Ostrowiec district. You can find here more informations about history, historical monuments, many villages and small towns, completely unknown and also rarely visited by newcomers-tourists out of Lithuania. 

We would like to show by Internet, for the tourists and people who groove on history and also beautiful and uncontaminated nature, whole wealth and beauty of this region, which is not only the frontier of the countries but also of many cultures. We generally describe the south part of the former wiciany district. All of the informations which we present on our website, since 2006, are the result of our scientific exploration and sightseeings in that land – we collect informations about actual condition of the historical monuments there and also save memories of the inhabitants from that region. We also researched historical books, press coverages, other documents, maps which list you can find on our website. The descriptions of the places have been prepared as sightseeing routes (in Polish and English versions). We have added also few photo galleries and photo reports about selected historical monuments, interesting places and local events. 

This is the first private website describing surroundings of Podbrodzie and wiciany, so we would like to kindly invite you to cooperation.

See you in Wileszczyzna (Vilnius) region!

Inesa i Jacek Szulscy
Materiay, zamieszczone na stronie podbrodzie.info.pl s chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorów i wacicieli jest zabronione.

The contents of podbrodzie.info.pl website are protected by copyright law.
Copying and distribution without authors and owners permission prohibited.

Dėmesio: podbrodzie.info.pl tinklalapio mediag kopijuoti ir platinti be raštiško nuotraukų autorių ir savininkų sutikimo draudiama
.


Copyright © 2009-2018 Jacek Szulski / podbrodzie.info.pl