Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna


Zapraszamy do nowej galerii:


Podbrodzie - nowy pomnik na cmentarzu onierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej, polegych i zmarych w latach 1919-1921 - fotoreporta - sierpie 2023


W dziale "Zdjcia i pocztówki do 1939 r." ostatnio dodane:

niemieckie pocztówki fotograficzne z ok. 1916 r. przedstawiajce fragmenty miasteczka Dukszty Kolejowe,

fotografia z 1930 r. przedstawiajca paac w yntupach,

fotografia z 1937 r. przedstawiajca uroczysto sadzenia dbu Marszaka Józefa Pisudskiego w Zuowie k. Podbrodzia,

fotografia z 1938 r. wykonana w Postawach, przedstawiajca uana 23 Puku Uanów Grodzieskich,

fotografia z 1932 r. przedstawiajca szko powszechn w miejscowoci Bohi,

fotografia wykonana 21 padziernika 1920 r. w okolicach Szyrwint, przedstawiajca oficerów 13 Puku Uanów Wileskich wraz z dowódc ppk Butkiewiczem oraz wzitym do niewoli litewskim generaem Nastopk


W dziale "Zdjcia wrzesie 1939 r.-1945 r." ostatnio dodane:

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. przedstawiajca rynek i koció w Wooynie,

niemiecka fotografia z 1941 r. przedstawiajca koncert niemieckiej orkiestry przed komendantur w Smorgoniach,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. przedstawiajca cerkiew w Holszanach,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r.przedstawiajca ulic w Werenowie,

niemiecka fotografia wykonana w czerwcu 1941 r. przedstawiajca poar w miasteczku w okolicach Sonimia,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. przedstawiajca dziedziniec zamku w Mirze,

niemiecka fotografia z 1939 r. lub 1941 r. przedstawiajca ydowskich mieszkaców miasteczka we wschodniej Polsce,

niemiecka fotografia wykonana latem 1941 r. prawdopodobnie w dzielnicy ydowskiej w Kownie.


W dziale "Zdjcia wspóczesne" ostatnio dodane:

fotografie wykonane w dawnym majtku Punany, wsiach azaryszki i Punanki w sierpniu 2023 r.

fotografie kaplicy Konarzewskich wykonane w dawnym majtku Punanki w sierpniu 2023 r. 

fotografie wykonane nad jeziorem Stawiszcze w Punankach, we wsi Preny i na cmentarzu onierzy polskich w Podbrodziu w sierpniu 2023 r.

 Witamy na naszej stronie internetowej!

Zapraszamy do wirtualnego odwiedzania i poznawania malowniczych okolic Podbrodzia na Wileszczynie, do 1939 r. wchodzcych w skad powiatu wiciaskiego woj. wileskiego, nalecego wówczas do Polski, a obecnie pooonych w rejonie wiciaskim na pónocno-wschodniej Litwie, czciowo take na Biaorusi, w rejonie ostrowieckim nalecym do obwodu grodzieskiego. Znajdziecie tu Pastwo informacje na temat historii, zabytków wielu wiosek, maych zacianków, dawnych i obecnych miasteczek, zupenie nieznanych i niezwykle rzadko odwiedzanych przez przybyszów spoza Litwy.

Chcielibymy poprzez Internet zainteresowa turystów i mioników historii, architektury, a take piknej, nieskaonej jeszcze przez dziaanie czowieka przyrody, tym regionem, bdcym jednoczenie pograniczem tak geograficznym, jak i kulturowym.

W naszym projekcie edukacyjnym, prowadzonym od 2006 r., skupilimy si gównie na poudniowej czci dawnego powiatu wiciaskiego. Podane informacje stanowi w czci wynik naszych bada terenowych - sprawdzania aktualnego stanu zachowania wielu zabytków, a take spisywanych na miejscu relacji mieszkaców, jak równie analizy dostpnych materiaów - ksiek, dokumentów, opracowa historycznych i turystycznych, artykuów prasowych, map itp., których list zamieszczamy na naszej stronie. Opis miejscowoci przedstawiony zosta w postaci propozycji tras turystycznych (po polsku i angielsku), uzupenionych galeriami fotografii. Ponadto znajd tu Pastwo galerie tematyczne, a take fotoreportae na temat wybranych zabytków historycznych, ciekawych krajoznawczo miejsc i interesujcych wydarze lokalnych.

Jest to pierwsza prywatna strona internetowa, opisujca okolice Podbrodzia i wician, tote zachcamy Pastwa do uzupeniania podanych przez nas wiadomoci. 

Do zobaczenia na Wileszczynie! 
                                        
Inesa i Jacek Szulscy  


Welcome to our website!

We would like to invite you to virtual visit and meet the scenic, picturesque surroundings of Podbrodzie in Wileszczyzna region, until 1939 in wiciany district, Wilno voivodship Eastern Poland, nowadays situated partly in north-east of Lithuania, in 
Švenionys district, and also in part of Belarus, in Astravyets district. You can find here more informations about history, historical monuments, many villages and small towns, completely unknown and also rarely visited by newcomers-tourists out of Lithuania. 

We would like to show by Internet, for the tourists and people who groove on history and also beautiful and uncontaminated nature, whole wealth and beauty of this region, which is not only the frontier of the countries but also of many cultures. We generally describe the south part of the former wiciany district. All of the informations which we present on our website - 
educational project - since 2006, are the result of our scientific exploration and sightseeings in that land - we collect informations about actual condition of the historical monuments there and also save memories of the inhabitants from that region. We also researched historical books, press coverages, other documents, maps which list you can find on our website. The descriptions of the places have been prepared as sightseeing routes (in Polish and English versions). We have added also few photo galleries and photo reports about selected historical monuments, interesting places and local events. 
This is the first private website describing surroundings of Podbrodzie and wiciany, so we would like to kindly invite you to cooperation.

See you in Wileszczyzna (Vilnius) region!

Inesa and Jacek Szulscy
Materiay, zamieszczone na stronie podbrodzie.info.pl s chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorów i wacicieli jest zabronione.

The contents of podbrodzie.info.pl website are protected by copyright law.
Copying and distribution without authors and owners permission prohibited.

Dėmesio: podbrodzie.info.pl tinklalapio mediag kopijuoti ir platinti be raštiško nuotraukų autorių ir savininkų sutikimo draudiama
.


Copyright © 2009-2023 Jacek Szulski / podbrodzie.info.pl