Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna

Witamy na naszej stronie internetowej!

Zapraszamy do wirtualnego odwiedzania i poznawania malowniczych okolic Podbrodzia i wician na Wileszczynie, do 1939 r. wchodzcych w skad powiatu wiciaskiego woj. wileskiego, nalecego wówczas do Polski, a obecnie pooonych w rejonie wiciaskim na pónocno-wschodniej Litwie, czciowo take na Biaorusi, w rejonie ostrowieckim nalecym do obwodu grodzieskiego. Znajdziecie tu Pastwo informacje na temat historii, zabytków wielu wiosek, maych zacianków, dawnych i obecnych miasteczek, zupenie nieznanych i niezwykle rzadko odwiedzanych przez przybyszów spoza Litwy.

Chcielibymy poprzez Internet zainteresowa turystów i mioników historii, architektury, a take piknej, nieskaonej jeszcze przez dziaanie czowieka przyrody, tym regionem, bdcym jednoczenie pograniczem tak geograficznym, jak i kulturowym - mieszkaj tu bowiem obok siebie Polacy, Litwini, Rosjanie, Biaorusini i Ukraicy, a katolicy obok prawosawnych i staroobrzdowców.

W naszej pracy skupilimy si gównie na poudniowej czci dawnego powiatu wiciaskiego w granicach z 1939 r. - obecnie obszar ten przedziela granica litewsko-biaoruska. Podane informacje stanowi w czci wynik naszych bada terenowych - sprawdzania aktualnego stanu zachowania wielu zabytków, a take spisywanych na miejscu relacji mieszkaców, jak równie analizy dostpnych materiaów - ksiek, dokumentów, opracowa historycznych i turystycznych, artykuów prasowych, map itp., których list zamieszczamy na naszej stronie. Opis miejscowoci przedstawiony zosta w postaci propozycji tras turystycznych (po polsku i angielsku), uzupenionych galeriami: fotografii wspóczesnych wykonanych przez nas w latach 1998-2017, fotografii z lat 1945-1990 i 1939-1945 oraz starych pocztówek i fotografii do 1939 r., pochodzcych z naszych zbiorów oraz ofiarowanych nam przez czytelników-goci odwiedzajcych nasz stron. Dodatkowo na naszej stronie znajd Pastwo galerie tematyczne: "Dokumenty", "Genealogia wiciaska", "Znani i zasueni obywatele powiatu wiciaskiego" i wiele innych, a take fotoreportae na temat wybranych zabytków historycznych, ciekawych krajoznawczo miejsc i interesujcych wydarze lokalnych. Zamiecilimy równie zeskanowane niemieckie i polskie wojskowe mapy tych terenów z lat 1917-1937, rosyjskie mapy z 1796 r., 1868 r. oraz z lat 1913-1915, radzieckie mapy wojskowe z lat 1984-1986, a take fragment litewskiej wspóczesnej mapy, co umoliwi Pastwu lepsz orientacj w terenie i odnalezienie poszczególnych miejscowoci.

W okresie od lipca 2006 r. do marca 2009 r. dziaalimy pod adresem podbrodzie.pl. Obecnie nasza strona internetowa dziaa pod dwoma adresami: podbrodzie.info.pl oraz podbrodzie.pl.

Jest to inicjatywa pionierska - pierwsza prywatna strona internetowa, opisujca okolice Podbrodzia i wician, tote zachcamy Pastwa do uzupeniania podanych przez nas wiadomoci, a tym samym wspótworzenia naszego projektu. Prosimy take o opinie i uwagi na temat naszej strony poprzez wpisy w ksidze goci lub kontakt e-mailowy. Informacje na temat naszego projektu mona odnale take w bazie danych archiwów spoecznych, prowadzonej przez Orodek Karta.


Wicej o projekcie "Podbrodzie i okolice / Wirtualna Wileszczyzna" (szczegóowa charakterystyka projektu).

Do zobaczenia na Wileszczynie - ziemi rodzinnej Marszaka Józefa Pisudskiego, na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Obojga Narodów! 
                                        
Inesa i Jacek Szulscy  


Welcome to our website!

We would like to invite you to virtual visit and meet the scenic, picturesque surroundings of Podbrodzie and wiciany in Wileszczyzna region, until 1939 in wiciany district, Wilno (Vilna) voivodship Eastern Poland, now situated partly in north-east of Lithuania, and also in part of Belarus, in Ostrowiec district. You can find here more informations about history, historical monuments, many villages and small towns, completely unknown and also rarely visited by newcomers-tourists out of Lithuania. 

We would like to show by Internet, for the tourists and people who groove on history and also beautiful and uncontaminated nature, whole wealth and beauty of the Podbrodzie and wiciany region, which is not only the frontier of the countries but also of many cultures – there live abreast Poles, Lithuanians, Russians, Belarusians and Ukrainians, and also together Catholics, Orthodox and Russian Old Believers. We generally describe the south part of the former (before 1939) wiciany district – nowadays divided by the Lithuanian-Belarusian border line. All of the informations which we present on our website are the result of our scientific exploration and sightseeings in that land – we collect informations about actual condition of the historical monuments there and also save memories of the inhabitants from that region. We also researched historical books, press coverages, other documents, maps which list you can find on our website. The descriptions of the places have been prepared as sightseeing routes (in Polish and English versions). We have added also few photo galleries: nowadays photos made by us from 1998 to 2017, photos from the periods 1945-1990 and 1939-1945, and also old postcards and photos made until 1939, which we collect and also received from the guests who visited our website. Additionally you can find on our website new thematic galleries: "Documents", "Genealogy of wiciany district", "Noted and meritorious citizens of wiciany district" and more including photo reports about selected historical monuments, interesting places and local events. We also scanned and included in our website German and Polish military maps of that land from period 1917-1937, Russian maps from 1796, 1868 and 1913-1915, Soviet maps from 1984-1986 and also a part of the new actual Lithuanian map – it can help you to find your requested places.
Since July 2006 until March 2009 we have been operated on podbrodzie.pl domain – nowadays our website exists on podbrodzie.info.pl and podbrodzie.pl domains.

This is the first private website describing surroundings of Podbrodzie and wiciany - we currently add new photos and make changes in sightseeing routes texts, so we would like to kindly invite you to cooperation, and ask you for your impressions, comments, remarks about our project. You can do that by e-mail or by guest book which you can also find on our website.

See you in Wileszczyzna (Vilna) region!

Inesa i Jacek Szulscy

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018 r.
Last updated on 19 February 2018


Materiay, zamieszczone na stronie podbrodzie.info.pl s chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorów i wacicieli jest zabronione.

The contents of podbrodzie.info.pl website are protected by copyright law.
Copying and distribution without authors and owners permission prohibited.

Dėmesio: podbrodzie.info.pl tinklalapio mediag kopijuoti ir platinti be raštiško nuotraukų autorių ir savininkų sutikimo draudiama
.


Copyright © 2009-2018 Jacek Szulski / podbrodzie.info.pl
 

 

 

 
Wykonanie: Strony Internetowe Cake